SHUMENSKO AVTORSKO
CARLSBERG BULGARIA
DIR
Drago Sholev
DOP
Nenad Boroevich
AGENCY
Noble Graphics